Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư là điều tất yếu các bạn phải làm trong hoạt động giao dịch của mình chung cư. Thế nhưng không phải bạn nào cũng hiểu được công việc đặt cọc này ra sao và quá trình như thế nào. Dưới đây là những điều bạn cần tham khảo trong đặt cọc mua bán.

hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Khái niệm hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Khái niệm đặt cọc trong mua bán được quy định rất rõ trong luật dân sự 2015 tại điều 238 nói rằng: Đặt cọc là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc vật giá trị (tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Khi tiến hành hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư được thực hiện, được giao kết thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc có thể khấu trừ vào giá bán để thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phần tài sản đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận cọc. Nếu bên nhận cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả lại tiền cọc và bồi thường một khoản tiền tương đương với tiền đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa hai bên .

Xem thêm:  Các thông tin cần biết về thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng đặt cọc mua bán chung cư là những hợp đồng chuyên sử dụng trong việc đặt cọc mua bán căn hộ chung cư.  

Những lý do phải đặt cọc trong mua bán chung cư

Việc đặt cọc trong quá trình mua bán chung cư hay thuê căn hộ chung cư thì đều là việc phải làm. Bởi việc này sẽ đảm bảo chắc chắn rằng giao kết hợp đồng được thực hiện mà không có rủi ro xảy ra. Hơn nữa đặt cọc cũng giúp quá trình giao dịch được an toàn, diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng đặt cọc mua bán chung cư đã được quy định trong luật vì thế nó có tính pháp lý. Đây sẽ là căn cứ để giải quyết những tranh chấp nếu có xảy ra sau này trong quá trình mua bán. Hợp đồng đặt cọc cũng là giao kèo cho cả hai bên mua bán có thể thống nhất với nhau về các điều khoản trong hợp đồng.

Thỏa thuận đặt cọc sẽ có tiền đề cho những thoả thuận sau này có trong hợp đồng mua bán. Được hai bên thống nhất ký kết để thấy được thành ý mua bán qua hợp đồng đặt cọc của cả hai bên.

Cần lưu ý những gì khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán chung cư?

Khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán chung cư bạn cần có một vài lưu ý và một vài điều khoản cần thiết để tránh được những rủi ro sau này đối với việc mua bán và tranh chấp nếu có. Bên trong hợp đồng đặt cọc hãy mô tả chi tiết tài sản đặt cọc và nếu tài sản đó là bất động sản thì phải tuân theo các quy định của pháp luật về đặt cọc.

Xem thêm:  Báo cáo tài chính của công ty quan trọng như thế nào?

Trong hợp đồng đặt cọc mua bán chung cư an toàn cần đảm bảo giao kết và thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật hiện hành. Bởi hoạt động đặt cọc đã được quy định rất rõ trong luật. Các điều 31, điều 32, điều 33, điều 34 trong Nghị định 163/2006/NĐ-CP cần phải được tham khảo và áp dụng vào hợp đồng đặt cọc giữa hai bên. 

Trong luật không quy định cụ thể mức tiền hoặc giá trị phải đặt cọc là bao nhiêu nhưng mọi hai bên mua bán thường thoả thuận với nhau qua hợp đồng. Vì thế cần nêu rõ giá trị thoả thuận, ở đây mức đặt cọc được áp dụng và hợp lý nhất sẽ chiếm khoản 10 – 30% giá trị hợp đồng mà thôi. Theo tôi thấy nhiều nơi trong hợp đồng đặt cọc tới 50% thì có thể rủi ro sẽ rất cao.

Kết quả của quá trình đặt cọc

Trong trường hợp việc hợp đồng đặt cọc được thực hiện thì hợp đồng chuyển nhượng mua bán tỷ lệ cao sẽ được ký kết. Lúc này, tài sản đặt cọc sẽ được xử lý đúng với thỏa thuận trong hợp đồng và có những quy định của nhà nước đó là trả lại cọc hoặc để thực hiện nhiệm vụ thanh toán.

hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Bước ký thoả thuận đặt cọc kết thúc cũng là lúc bên bán cần phải thực hiện các bước sang tên chuyển nhượng dần cho bên mua để khi ký hợp đồng mua bán mọi việc đã xong và được thực hiện thuận lợi, nhanh và hiệu quả.

Xem thêm:  Chi tiết nghị định về hợp đồng xây dựng

Nếu việc hợp đồng đặt cọc thành công mà không được thực hiện ký kết hợp đồng mua bán thì việc tài sản đặt cọc sẽ được xử lý theo các phương án thỏa thuận hoặc luật cũng đã quy định rất rõ đó là mất tiền cọc với bên đặt cọc hoặc trả lại tiền cọc và thêm tiền bồi thường hợp đồng với bên nhận cọc.

Bài viết trên là những điều cần biết trong hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư các bạn cần nắm được khi làm hợp đồng đặt cọc. Hy vọng rằng hoạt động đặt cọc và mua bán của các bạn sẽ diễn ra thuận lợi và thành công.