Báo cáo tài chính của công ty quan trọng như thế nào?

Báo cáo tài chính của công ty là số liệu phản ánh tình hình kinh doanh trong một năm tài chính đó. Vậy vai trò của báo cáo tài chính là gì, ai là người sử dụng báo cáo này? Hãy cùng chúng tôi đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên thông qua bài viết dưới đây

Các báo cáo thuộc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của công ty bao gồm 3 báo cáo cơ bản:

 • Bảng cân đối kế toán: thể hiện tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, giá trị thực của doanh nghiệp.
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh: cho biết tình hình lãi, lỗ lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: cho biết dòng chảy tiền tại doanh nghiệp

báo cáo tài chính của công ty

Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính

Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính là những người bên trong và bên ngoài công ty, các đối tượng có lợi ích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp . Các đối tượng chủ yếu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính bao gồm:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Phòng ban kế toán- tài chính
 • Phòng dự án- đấu thầu
 • Các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước như thuế, kiểm toán,ngân hàng, thống kê,…
 • Các đối tượng khác: chủ đầu tư, đối tác,….
Xem thêm:  Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Vai trò của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong niên độ kế toán. Điều này hết sức quan trọng vì tình hình tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những phương án về việc cơ cấu tài chính và sử dụng vốn hiện tại của công ty một cách hợp hợp lý, hiệu quả, có những phương án huy động vốn kịp thời không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
 • Nắm bắt về tình hình doanh nghiệp: Trên các báo  cáo tài chính đặc biệt ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ trình bày những thông tin về tình hình kinh doanh lãi lỗ của công ty, khả năng sinh lợi.  Từ đó ban lãnh đạo sẽ có những đánh giá được thay đổi tiềm tàng của các nguồn lực tài chính mà doanh nghiệp có thể tự kiểm soát trong tương lai.
 • Cập nhật thông tin về sự biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong bộ báo cáo tài chính, các chỉ tiêu về tình hình  tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,  lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp ttrong năm cho phép người sử dụng thông tin đánh giá được tình hình biến động tài chính so với năm trước. Do vậy các thông tin trên báo cáo tài chính của công ty rất hữu ích trong việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp trong năm báo cáo.
Xem thêm:  Chi tiết nghị định về hợp đồng xây dựng

Tác dụng của báo cáo tài chính với các đối tượng sử dụng khác.

báo cáo tài chính của công ty

 • Đối với cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các luật về thuế của doanh nghiệp, xác định chính xác số thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập các nhân, thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp so với số thuế đã nộp, số thuế được khấu trừ, được miễn giảm…
 • Cơ quan tài chính: Báo cáo tài chính đóng vai trò kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp Nhà nước có hiệu quả hay không? Kiểm tra việc chấp hành chính sách về quản lý tài chung và quản lý vốn nói riêng của doanh nghiệp.
 • Đối với cơ quan thống kê: các thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ  giúp cho tổng cục thống kê có căn cứ tổng hợp các số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế để từ đó làm cơ sở báo cáo mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia, xác định GDP của nước ta qua các năm. Nhờ vậy Chính phủ sẽ định hướng được những quyết sách chính xác và kịp thời trong việc điều tra và quản lý nền kinh tế trong ngắn hạn, dài hạn.
 • Đối với ngân hàng: đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sinh lời, từ đó đưa ra hạn mức cho vay, hạn mức tín dụng hợp lý.
 • Đối với các đối tượng khác: Thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp cho các chủ đầu tư, các chủ nợ, các đối tác..để họ có thể đánh giá được thực trạng tài chính hiện tại của doanh nghiệp, năng lực tài chính có phù hợp để thực hiện gói thầu, thực hiện khả năng thanh toán hay không? 
Xem thêm:  Chia sẻ mẫu giấy đặt cọc tiền mua đất chuẩn nhất hiện nay

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về vai trò báo cáo tài chính của công ty đối với người sử dụng. Hy vọng bạn đọc sẽ trang bị thêm được nhiều kiến thức khi đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhé.